Arbeidsconflict in Friesland aanpakken ?

Conflicten veroorzaken verzuim. Spanningen op de werkvloer of een arbeidsconflict kunnen zich overal voordoen. Zodra u een mogelijk conflict signaleert, is het belangrijk daar snel en adequaat op in te spelen. Doet u dit niet, dan kan dit ziekteverzuim, dalende productiviteit en kostbare juridische trajecten tot gevolg hebben. Snelle interventies voorkomen grotere problemen.

Heeft u een arbeidsconflict in Friesland?

Heeft u gedoe of een conflict op het werk? Een arbeidsconflict? Met uw leidinggevende, met een collega, een medewerker binnen uw team of met een andere werkrelatie? Is de impact groter dan u wilt en weet u niet meer hoe u de situatie kunt veranderen?

Snelle en effectieve aanpak arbeidsconflict

Wilt u een snelle en deskundige aanpak? Schakel Conflictwerk in. Conflictwerk bemiddelt bij arbeidsconflicten en spanningen op de werkvloer. Conflictwerk maakt het gesprek (weer) mogelijk, met als doel dat partijen samen werken aan een constructieve oplossing. Kom in actie.

Arbeidsconflict in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel of Noordoostpolder?

Conflictwerk werkt op verschillende locaties in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Noordoostpolder, Noord-Nederland dus.

Waarom mediation bij een arbeidsconflict?

Met mediation geeft u uzelf en de ander de mogelijkheid om er samen uit te komen. Dit levert meer voldoening op dan de situatie te laten sudderen, escaleren, of voor de rechter te laten komen.

Een mediationtraject verloopt sneller en is veel goedkoper dan langlopende juridische procedures. Tenslotte zijn partijen eerder tevreden over de uitkomst, omdat zij daar zelf aan hebben bijgedragen.

Sterker worden van een arbeidsconflict

Mediators werken vanuit verschillende visies en met verschillende methoden. Ik richt mij op het versterken van de partijen zelf. Partijen hebben de regie in het proces. Ik begeleid en leg keuzes voor. Het conflict zie ik als een tijdelijke verstoring van de relatie.

Arbeidsconflict Friesland

Toekomstgericht

De begeleiding van Conflictwerk biedt een breder perspectief. Met behulp van Conflictwerk pakt u niet alleen het actuele arbeidsconflict aan, maar versterken partijen ook hun communicatieve vaardigheden. Hierdoor raken betrokkenen in toekomstige arbeidsrelaties, minder snel in conflict of weten daar eerder effectief uit te komen.

Inzicht en handvatten

Ik werk graag voor mensen die willen, maar even niet weten hoe. Als u of uw medewerkers vastlopen in de communicatie, kan de tijdelijke professionele ondersteuning van Conflictwerk, u inzichten en handvatten geven. Daarmee kunt u zelf het gesprek op de werkplek voortzetten. Zelfstandig en constructief.

Wat krijgt u met Conflictwerk?

Als u met Conflictwerk in zee gaat, help ik u om uw doelen helder te krijgen en uw conflict op te lossen.

Dit kan bijvoorbeeld zijn door:

  1. het scheppen van duidelijkheid,
  2. het bloot leggen van verschillen,
  3. het helder krijgen van belangen,
  4. het inventariseren van mogelijke oplossingen,
  5. het maken van afspraken,
  6. het opstellen van een vaststellingsovereenkomst,
  7. of iets anders.

Wat de uitkomst is van de mediation bepalen u en de ander. Ik begeleid u graag in dit traject.

Kwaliteitsregister mediation

Ik ben geregistreerd bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en werk volgens de richtlijnen van het kwaliteitsregister van de MfN. Daarnaast lever ik maatwerk en hecht ik waarde aan een persoonlijke benadering.

Verstand van communicatie

Met Conflictwerk haalt u een academisch geschoold en persoonlijke mediator in huis, met verstand van communicatie, gespecialiseerd in arbeidsmediation en met een veelzijdig netwerk. Conflictwerk is sterk in het versterken van anderen door erkenning, waardering en deskundige prikkeling.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bel Conflictwerk voor een kosteloos oriënterend gesprek

Plan afspraak Contact