Arbeidsmediation in Friesland,

Is mediation geschikt?

Niet alle situaties zijn geschikt voor mediation. En ook alle betrokkenen zijn niet altijd in staat een mediation aan te gaan.

Wanneer wel mediation?

Partijen willen

Mediation is geschikt als alle betrokkenen bereid zijn te luisteren naar de belang(en) van de ander(en) en als betrokkenen zelf willen bijdragen aan het vinden van een oplossing. De kans van slagen stijgt als betrokkenen bereid zijn tot onderhandeling. En dat onderhandelen kunt u breed zien.
Ook is mediation geschikt als u de situatie niet in de openbaarheid wilt brengen, als u weinig vertrouwen of zin heeft in een rechtszaak of als u een snelle en relatief voordelige oplossing wenst.

Relaties

Mediation is zeer geschikt als emoties of de relatie een rol speelt. Bij arbeidsgeschillen en samenwerkingsconflicten hebben partijen mogelijk nog langer met elkaar te maken. Dan is het belangrijk dat betrokkenen samen het conflict bespreken en aanpakken. Dit leidt tot afspraken voor een betere voortzetting van de relatie of tot een nette beëindiging van de relatie.
Mediation is ook zeer geschikt als partijen het belangrijker vinden om er samen uit te komen, dan om hun gelijk te behalen.

U kunt mediation inzetten bij samenwerkingsconflicten, arbeidsconflicten, zakelijke conflicten of conflicten met de overheid.

Wanneer geen mediation?

Mediation is niet geschikt als het conflict te ver is geëscaleerd en / of als betrokkenen elkaar niet meer willen spreken. Ook is mediation niet geschikt als er een juridische procedure loopt of als er strafbare feiten gepleegd zijn. Als er wettelijke regelingen moeten worden opgevolgd, is mediation evenmin geschikt. Over wettelijke regelingen kunt u niet onderhandelen.

Casus bespreken? Neem vrijblijvend contact op.

Bel mij Ik stuur een mail