Arbeidsmediation in Friesland,

Waarom Conflictwerk?

Colette Govaars van Conflictwerk is erkend specialist in samenwerking en conflictbemiddeling. Conflictwerk, omdat conflicten veranderbaar zijn.

Voor wie?

Arbeidsconflict Friesland

Conflictwerk voor 'gedoe' in en rond organisaties. Voor medewerkers, leidinggevenden of bestuurders. Voor mensen die willen en niet precies weten hoe.

Hoe werkt Conflictwerk?

Mediation neemt vaak 1 tot 3 gesprekken. Soms meer. In de gesprekken krijgt u alle ruimte om uw verhaal te doen en uw belangen te formuleren. De mediator is neutraal, onpartijdig en onafhankelijk en begeleidt u naar een aanpak, waar u en de ander(en) tevreden over zijn. Conflictwerk richt zich op…

  • met verstand van communicatie
  • daadkracht en
  • luistervermogen

“Ziet u zonder hulp geen uitweg meer uit de situatie?
Creëer ruimte en mogelijkheden.
Bel Conflictwerk.”

Colette Govaars – 06 – 55 05 13 14

Van conflict naar gesprek

“Ik begeleid betrokkenen van conflict naar gesprek. Samen op zoek naar de verstorende elementen. Wat is er gebeurd waardoor het (beginnend) conflict is ontstaan en wat hebben betrokkenen nodig, om de situatie te verbeteren? Naarmate er meer puzzelstukjes op tafel komen, groeit de kans op wederzijds begrip.”

Bekijk de voorbeelden

In welke branche heeft u mediation nodig?