Arbeidsmediation in Friesland,

Mediation is overal

De Vrije Universiteit Amsterdam heeft een leerstoel Mediation en organiseerde donderdag de eerste Academische Mediationpitch. Aan deze rechtenfaculteit en universiteit is door deze bijzondere leerstoel aandacht voor andere vormen van geschilbeslechting dan een puur juridische. 15 onderzoekers presenteerden maar liefst 14 pitches over onderzoek op het gebied van conflictbemiddeling. En dan in de ruime zin van het woord. Want mediation en bemiddeling vindt zijn weg op steeds meer terreinen in onze complexe, maar interessante beweeglijke netwerksamenleving. Een samenleving waarin communicatie steeds belangrijker wordt en soms lastig is. Ongeveer 100 conflictbehandelaars, mediators, juristen, onderzoekers en anderen lieten zich inspireren door:

 1. Dagmar Punter MSc. – Docent Universiteit van Amsterdam, Afdeling Politicologie – De mediator als improvisatiekunstenaar.
 2. Mr. Marion Uitslag – SIA RAAK onderzoek, uitgevoerd door Hogeschool Utrecht, lectoraten Toegang tot het recht en Werken in een justitieel kader – strafrechtmediation: geborgd in kwaliteit.
 3. Jiska Jonas – PhD-kandidaat aan de universiteit Twente (UT) en universiteit Maastricht (UM) – Openen van de black-box van victim-offender mediation: (hoe) verklaart deelname aan mediation een lagere recidivekans.
 4. dr. mr. Marc Simon Thomas – universitair docent (UD) Rechtssociologie aan de Universiteit Utrecht – ZAM/ACB Onderzoek naar kansen en belemmeringen voor zakelijke mediation onder advocaten, bedrijven en rechters in Nederland.
 5. drs Meriem Kalter –  PhD student KU Leuven – Mediation bij hiërarchische arbeidsconflicten.
 6. Loek Jonk – MfN registermediator Incompany Mediation –  Biedt een methodiek aan waarmee de conflictvaardigheid van een organisatie kan worden onderzocht en gemanaged.
 7. mr. dr. Arnt Mein – lector Legal Management, Hogeschool van Amsterdam – Oplossingsgericht werken bij bezwaar: gemakkelijker gezegd dan gedaan…
 8. Dr. ir. Kim J. P. M. van Erp – VU Amsterdam  – WeCARE: creating tools to negotiate sustainable solutions for long-term care in diverse urban care networks.
 9. Drs. Hans Slooijer – MSM CMC, Senior adviseur-onderzoeker BMC – Kwaliteit van bezwaarschriftenbehandeling
 10. Eva de Jong – afgestudeerd Vrije Universiteit Amsterdam – Evaluatie piketmediation 
 11. Nienke Elbers – Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving – Herstelbemiddeling en mediation in strafzaken: werkt het?
 12. Tim Verheij – Tilburg University – Evidence based geschiloplossing: de richtlijn methode
 13. Andrea Zwart-Hink – Vrije Universiteit – Excuses in het privaatrecht
 14. Eliane Dosker en Mr. Lenka Hora Adema – Vrije Universiteit Amsterdam – Route 96: meer samenwerking tussen rechters en mediators door bovenpartijdige interventie (artikel 96 Rv) in tussenpartijdig mediationproces?

De VU en samenwerkingspartners, Mediationfederatie Nederland en het Centrum voor Conflicthantering delen onderzoek & wetenschap met de praktijk. Doel is het vakgebied gezamenlijk verder te ontwikkelen en naar een hoger plan te brengen.

De bijeenkomst was bijzonder strak georganiseerd, had een hoog informatiegehalte in relatie tot de gespendeerde tijd en de kosten en bood ruime gelegenheid voor ontmoeting. Complimenten voor de 3 organiserende partijen en een aanrader voor collega-conflictminners.

Samenvatting pitches

Dank aan Linda Reijerkerk, Dick Allewijn, Arno Akkermans, Ellen Flipse Judith Emaus, Coşkun Çörüz en alle sprekers.