Arbeidsmediation in Friesland,

Hoe gaat mediation?

Mediation verloopt volgens een aantal stappen en spelregels.

Vooraf

De initiatiefnemer neemt contact op met de mediator, in dit geval Conflictwerk. De initiatiefnemer kan een verwijzer zijn of een van de betrokkenen. Als de initiatiefnemer voldoende informatie heeft gekregen en besluit mediation in te zetten, stelt hij of zij de (andere) betrokkene(n) voor met Conflictwerk te spreken. Vervolgens maakt hij een afspraak voor een oriëntatiegesprek. Conflictwerk kan ook de andere betrokkene uitnodigen als u dat liever heeft. Als betrokken partijen besluiten de mediation te starten, belt de mediator om een afspraak te maken en stuurt u informatie over de mediation.

Ik wil liever even iemand spreken Stel een vraag

De mediation

Mediation bestaat uit een of een aantal gesprekken. Dit zijn gesprekken tussen de partijen, onder begeleiding van een mediator. De gesprekken duren meestal 1,5 tot 2 uur.

Spelregels mediation

In het eerste gesprek maken betrokkenen kennis met de mediator en de spelregels bij een mediation. Voordat de mediation begint, tekenen betrokkenen beiden de mediationovereenkomst. Hierin staat onder andere dat partijen vertrouwelijk met de informatie omgaan. En dat mediation vrijwillig is. Ook staan de kosten in de mediationovereenkomst. Na deze formele inleiding, vraagt de mediator aan betrokkenen wat er speelt en wat betrokkenen van de mediation verwachten. Daarmee start het werkelijke gesprek.

Belangen

De mediator vraagt betrokkene tijdens de gesprekken naar hun belangen. Vervolgens vraagt de mediator wat ieder zou willen. Ook vraagt de mediator wat betrokkenen dwars zit. Als de situatie voldoende helder is, helpt de mediator bij het vinden van mogelijke oplossingen. Dit kan bijvoorbeeld in een brainstormoefening. Als er een aantal mogelijke oplossingen genoemd zijn, kijken de gesprekspartners samen naar haalbaarheid. Uiteindelijk wegen betrokkenen samen voor- en nadelen tegen elkaar af en komen zij tot een aanpak.

conflict oplossen met mediation door mediator in FrieslandRollen

Als de mediation een initiatief is van een verwijzer en de verwijzer of organisatie is ook opdrachtgever, dan is het extra belangrijk om van te voren met partijen expliciet door te spreken wat ieders rol is en welke afspraken er gelden voor het proces.

Afspraken

Als betrokkenen dat willen, kunnen zij afspraken vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. Dit gebeurt dan aan het einde van de mediation. Of dit wel of niet gebeurt is afhankelijk van de specifieke situatie. Als het om bijvoorbeeld juridische of financiële kwesties gaat, worden afspraken meestal bevestigd in een overeenkomst. In zo’n situatie adviseert de mediator u ook altijd om de afspraken nog te laten nakijken door een relevante deskundige.

Evaluatie

Na afloop van de mediation krijgt u een evaluatieformulier met het verzoek dit in te vullen.

Bel Conflictwerk voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek. Ik help u bij het nemen van een volgende stap.

Bel of mail