Arbeidsmediation in Friesland,

Zelftest mediation

Wilt u weten of mediation geschikt is voor de situatie die u op het oog heeft?
Beantwoord dan onderstaande vragen. Noteer uw eerste reactie.
Het gaat om uw mening.

Bent u bereid mee te werken aan een oplossing die in onderling overleg tot stand komt?

Ja, want

ik zie wel mogelijkheden voor een redelijke oplossing

ik heb belang bij een snelle oplossing

ik heb nog vaker met de andere partij(en) te maken

ik wil graag een oplossing op maat waar ik zelf invloed op heb

het gaat mede om communicatiestoringen

ik denk dat in mediation ook andere conflicten die ik met de andere partij(en)

heb, kunnen worden opgelost

het kan wellicht aanzienlijke (proces)kosten besparen

 

Nee, want

ik vind het erg belangrijk dat de rechter zich over deze zaak uitspreekt

een eerdere mediationpoging is mislukt en ik wil het niet nog eens proberen

ik zie geen enkele mogelijkheid tot onderhandelen, omdat…

 

Ik twijfel, want

ik weet niet precies waaraan wij beginnen

ik weet niet hoeveel ruimte er is om te onderhandelen

ik vind het moeilijk om met de andere partij(en) om de tafel te zitten

ik weet niet of de andere partij(en) wel wil meewerken

ik zie weinig mogelijkheden

Wel of geen mediation?

Als u bij “ja” een of meerdere argumenten heeft aangekruist, lijkt uw situatie geschikt te zijn voor mediation. Spreek erover met de andere partij en bel Conflictwerk.

Twijfelt u of wilt u meer informatie, bel dan met Conflictwerk of mail om uw beeld helder te krijgen. Een gesprek brengt u vaak weer een stap dichter bij een oplossing.

Ik kies voor mediation

Bel mij Ik heb een vraag