Problemen met communicatie in stad, dorp of wijk?

Burenruzie

Worstelt u als gebiedsteam met onrust in een buurt? Ruzie en slechte communicatie met gevolgen voor het welzijn of veiligheid van uw cliënt? Of is er sprake van onrust in een buurt, door een specifieke gebeurtenis?

Communicatie herstellen

U wilt dat inwoners van een buurt hun communicatie herstellen. Want goede communicatie is voorwaarde voor verbeteringen op andere terreinen. Denkt u aan een onafhankelijk gespreksleider of bemiddelaar die dit kan organiseren en begeleiden?

Deskundig, snel beschikbaar en redelijke prijzen

Buurtbemiddeling

Conflictwerk & Geleynse helpt buren hun communicatie te herstellen. Wij spreken met betrokkenen. Eerst afzonderlijk. En als de mogelijkheid er is gezamenlijk. Door te investeren in communicatie zet u een stap naar positieve ontwikkeling.

Bel Conflictwerk & Geleynse

Voor meer-partijen buurtbemiddeling door deskundige mediators met communicatie en hulpverleningsachtergrond. Colette Govaars is ervaren buurtbemiddelaar, communicatiedeskundige en MfN-mediator. Hans Geleynse is ervaren jeugdhulpverlener, MfN-mediator en bemiddelaar is crisissituaties in de jeugdhulpverlening.

Samenwerking

Conflictwerk & Geleynse is een samenwerkingsverband van twee zelfstandig gevestigde MfN-mediators. Bel voor een vrijblijvende kennismaking of offerte.

Hans Geleynse 06 – 45002877  info@geleynsemediation.nl   www.geleynsemediation.nl of

Colette Govaars  06 – 55 05 13 14  c.govaars@conflictwerk.nl   www.conflictwerk.nl

Vraag een offerte

Of bel mij Stuur een mail