Mediation bij arbeidsconflict?

Als u voor mediation kiest bij een arbeidsconflict, dan voorkomt u meestal een langdurig, kostbaar en emotioneel belastend juridisch traject.  Met mediation zoekt u samen naar een oplossing, die voor alle betrokkenen acceptabel is. En toekomstgericht. Bovendien is mediation relatief snel en goedkoop.

Arbeidsconflict

Een arbeidsconflict kan gaan over een verschil van inzicht tussen een werknemer en een werkgever. Bijvoorbeeld over de manier waarop een functie moet worden ingevuld. Maar het kan ook gaan om andersoortige problemen op de werkvloer en mensen of teams die niet goed samenwerken. Het kan gaan om stroeve communicatie en samenwerking, waarbij de precieze problemen onduidelijk zijn. Het kan ook gaan om een duidelijke harde, schriftelijk geformuleerde aantijging over disfunctioneren, soms met dreigend ontslag of zelf al aangezegd ontslag en hoe u daar uit komt.

Arbeidsconflicten veroorzaken in ieder geval veel ellende. Voor individuen zijn het ingrijpende gebeurtenissen. Zowel persoonlijk als zakelijk. Kiezen voor mediation helpt u zaken weer te stabiliseren, relaties te normaliseren en schade te beperken. Bovendien neemt u de regie in eigen hand. Dat geldt voor zowel werkgevers als werknemers. Met mediation bent u samen aan zet. U kiest uw eigen oplossing.

Stel een vraag

Conflictwerk bemiddelt arbeidsconflicten

Colette Govaars is MfN-registermediator en gespecialiseerd in arbeidsmediations. Zij bemiddelt bij arbeidsconflicten en communicatie- of samenwerkingsproblemen op de werkvloer.

Colette is deskundig, luistert naar uw verhaal en belangen. Zij heeft verstand van communicatie en mediate op een persoonlijke en betrokken manier. Dit leidt tot duidelijkheid, inzicht in elkaars situatie en een oplossing waar betrokkenen verder mee kunnen.

Hoe start u een mediation bij Conflictwerk?

U belt of mailt voor een (telefonische) afspraak en u vertelt kort over de situatie. Welke organisatie, wie zijn de betrokkenen? Wat is uw rol en positie? Colette Govaars stuurt u een offerte voor de mediation. Als u akkoord gaat, krijgt u een opdrachtbevestiging. Vervolgens neemt Colette Govaars contact op met betrokkenen om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Als betrokkenen dat inderdaad willen, organiseert Colette vervolgens een eerste bemiddelingsgesprek. De mediation vindt plaats op neutraal terrein en is vertrouwelijk. Betrokkenen tekenen een mediationovereenkomst, waarin deze en enkele andere spelregels staan.

Met Conflictwerk, kiest u voor een deskundig en MfN-gekwalificeerd mediator, specialist in arbiedsmediations. Voor een betaalbaar tarief, met een persoonlijke aanpak. Colette is doorgaans flexibel en snel beschikbaar.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Direct een offerte aanvragen?

Offerte Eerst meer informatie?