Mediation bij ziekte en conflict

Veelvuldig of langdurig verzuim is voor niemand leuk. De werknemer is ziek en heeft daar last van. De afdeling ervaart mogelijk meer werkdruk en stress. De werkgever betaalt loon door en ook vervanging moet betaald worden. Maar er zijn meer kosten, die iedere keer anders zijn en verband houden met de aard van het werk en de aard van het verzuim. Als een medewerker langer dan een jaar verzuimt, daalt zijn of haar salaris naar 70% en gaat hij of zij er dus ook financieel op achteruit. Daarbij is het altijd de vraag hoe met het verzuim wordt om gegaan. Is er contact? Is er begrip? Houden betrokkenen elkaar op de hoogte? Dit gaat niet altijd soepel en kan verzuim verergeren en ongemerkt conflict in de hand werken. Ook na langdurig verzuim is goede communicatie belangrijk, om problemen te voorkomen.

Ziek door arbeidsconflict

Een werknemer die zich ziek meldt in verband met een arbeidsconflict, krijgt van de bedrijfsarts meestal de ruimte om eerst even thuis te blijven. Dan kan de medewerker afstand nemen. Maar daarna adviseert de bedrijfsarts vaak mediation. Ziek thuis blijven lost meestal niets op als het om een conflict gaat. Vaak wordt het conflict groter, doordat de afstand tot elkaar groter wordt. Uitpraten kan beide partijen weer ruimte geven om te werken aan een oplossing, die voor iedereen acceptabel is.

Stel een vraag Ik wil een afspraak

Weer in gesprek

Een gesprek over conflict in combinatie met ziekte of verzuim kan heel moeilijk zijn. Zeker als de verhoudingen al niet al te best waren of als er iets gebeurd is of misschien als er juist iets niet gebeurd is. Juist bij ziekte is communicatie erg belangrijk.

Relatieherstel

Wilt u (weer) met elkaar om tafel kunnen. Wilt u de situatie normaal en goed met elkaar kunnen bespreken? En in goede harmonie een oplossing vinden voor de situatie? Dan is mediation een goede zet.  Een arbeidsconflict kan betrekking hebben op de inhoud van het werk, vervulling van de functie, de gezondheid van een medewerker, de verhoudingen, hoe gaan mensen met elkaar om, de arbeidsomstandigheden of de arbeidsvoorwaarden. Misschien wordt salaris niet betaald? Een mediator helpt u hoofd- van bijzaken te scheiden en alle onderwerpen 1 voor 1 uit te praten.

Mediator gespecialiseerd in conflictbemiddeling

Een mediator is gespecialiseerd in conflictbemiddeling. En een arbeidsmediator heeft ook ervaring met conflict in combinatie met veelvuldig verzuim en complex verzuim. Een mediator zorgt ervoor dat het gesprek gevoerd kan worden in een veilige omgeving en dat betrokkenen hun belangen kenbaar kunnen maken. De mediator zorgt er ook voor dat deelnemers hun mening kwijt kunnen en dat zij de mening en belangen van de ander horen. Dat is belangrijk om daarna aan een oplossing te kunnen werken. De mediation helpt u een oplossing te vinden, die voor alle betrokkenen acceptabel is.

Herstel arbeidsrelatie

Met de inzet van Conflictwerk, werkt u aan herstel van de arbeidsrelatie en beperkt u de schade die het verzuim veroorzaakt. Colette Govaars van Conflictwerk is ervaren, betrokken en deskundig. Conflictwerk hanteert betaalbare tarieven, is snel en bij u en in de buurt. Zou mediation in uw situatie kunnen helpen? Vraag eerst een heldere offerte of maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek.

Direct een offerte aanvragen?

Offerte aanvragen Eerst meer informatie?