Arbeidsmediation in Friesland,

Deel eens wat vaker een klap uit

Conflicten zijn waardevol, omdat ze een kwestie meerdere perspectieven geeft. Afgelopen maand las ik een interessant artikel in de C (vakblad van Logeion, de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatie-professionals). Conflictcoach Francine ten Hoedt geeft aan dat ruziemaken, ook op het werk, functioneel is en dat communicatieprofessionals meer zouden kunnen betekenen bij conflicten.

 

“Dat er zoveel conflicten zijn, komt omdat we niet meer conflictvaardig zijn. Dat begint van jongs af aan. Kinderen mogen elkaar niet slaan. Maar ruziemaken is functioneel! Een conflict doet pijn als je het laat voortwoekeren en jezelf slachtoffer maakt. Gebruik een conflict om te investeren in je (werk)relatie.”

 

Als je vaardig met een conflict omgaat, kun je meer begrip krijgen voor andere standpunten en dat leidt tot verbreding van kennis en inzicht en in werksituaties tot rijkere oplossingen, doordat je meerdere perspectieven meeneemt. Maar veel mensen vinden het lastig zich uit te spreken. Anderen hebben moeite met het lezen van non-verbaal gedrag. Dat is zonde en houdt conflict in stand. Hierdoor ontstaan veel misverstanden.

 

“Miscommunicatie is meestal de oorzaak van conflicten (…) Communicatieprofessionals kunnen mogelijk veel betekenen bij conflicten. Met meer kennis over conflicten en escalatie kunnen zij de situatie vanuit een andere invalshoek bekijken (…)  Alleen al door ervoor te zorgen dat de informatie binnen de organisatie actueel en begrijpelijk is, kunnen communicatieprofessionals bijdragen aan het voorkomen van conflicten. Maar ook kunnen zij met kennis van conflicten op strategisch niveau beter adviseren.“

 

artikel over ruziemaken in communicatievakblad

Francien ten Hoedt over functie van ruziemaken

En door meer aandacht te besteden aan communicatie- en conflictvaardigheden, kunnen medewerkers conflictvaardiger te worden. Hierin zouden communicatieprofessionals een rol kunnen spelen.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren