Arbeidsmediation in Friesland,

Kies Conflictwerk voor overheidsmediation

Gemeenten kiezen voor overheidsmediation

Overheden, vooral gemeenten maken regelmatig en steeds meer gebruik van mediators. Bijvoorbeeld bij bestemmingsplannen, bouwvergunningen of overlast door bedrijven. Het kan gaan om een burger die het niet eens is met het besluit van een gemeente. Of het gaat om een situatie waarin een omwonende bezwaar maakt tegen een vergunning, die de gemeente heeft gegeven aan een buurman. Soms is een groep bewoners het niet eens met het besluit van een gemeente.

Mediation of conflictbemiddeling is een vriendelijk alternatief voor langdurige en kostbare bezwaar- en beroepsprocedures.

mediator voor mediation bij overheidOverheidsmediation  kan gaan tussen:

  • inwoners en overheid
  • bedrijf en overheid
  • overheid en andere overheid
  • andersoortige organisatie en overheid

Het kan gaan om twee of meer partijen.

 

Stel een vraag Ik wil een afspraak maken

Heeft u een conflict?

Heeft u een conflict met de overheid, een gemeente bijvoorbeeld? Of vertegenwoordigt u de overheid en heeft u een conflict met een inwoner of andere partij?
Een conflict tussen gemeente of andere overheid en inwoners kan inwoners en ambtenaren of bestuurders soms een machteloos gevoel geven. Wat kunt u doen om in een redelijk gesprek te komen als u zich benadeeld of niet gehoord voelt? Of als procedures stagneren? Machtsongelijkheid is aan de orde; de burger voelt zich klein tegenover een grote organisatie. De grote organisatie heeft zich te houden aan wet- en regelgeving.

Praten helpt niet?

Heeft u contact met elkaar gezocht en levert dit niets op? Wat is er gebeurd dat u er samen niet uitkomt? Hoe kunt u elkaar wel bereiken? Overweeg een onafhankelijke derde in te schakelen. Een mediator. Met een mediator of conflictbemiddelaar erbij verloopt het gesprek anders dan zonder mediator.  De mediator gebruikt speciale gesprekstechnieken en is neutraal.

Neem het initiatief tot mediation met gemeente of overheid

Vaak neemt de gemeente het initiatief tot overheidsmediation. Maar ook inwoners kunnen zelf conflictbemiddeling voorstellen. Steeds meer gemeenten besteden aandacht aan prettig contact met hun inwoners en staan open voor overheidsmediation en conflictbemiddeling.

Overheidmediation als oplossing

Mediation kan relatief snel oplossingen bieden. Partijen bedenken zelf oplossingen, die in deze specifieke situatie geschikt zijn. U maakt uw eigen maatwerk. Rekening houdend met het kader van wetten en regels. Omdat mediation tot een snellere oplossing kan leiden, bespaart dit kosten. Omdat partijen samen aan een oplossing werken, staan partijen ook achter de oplossing. Mediation levert dus vaak een duurzaam resultaat.

Colette Govaars:

“Door mijn werkervaring binnen de gemeentelijke overheid, ken ik het speelveld en weet ik welke factoren een rol spelen op het snijvlak van politiek, bestuur, ambtenarij en (lokale) samenleving.”

Bel Conflictwerk voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek. Ik help u bij het nemen van een volgende stap.

Direct contact