Arbeidsmediation in Friesland,

Gebruikt de overheid meer of minder mediation?

De Vereniging Mediators Overheid (VMO), de Nederlandse mediatorsvereniging (NMV) en de Mediators federatie Nederland (MfN) laten momenteel een uitgebreid onderzoek uitvoeren naar het gebruik van mediation door de overheid. BMC en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) voeren het onderzoek uit. De resultaten worden in september op een congres van de VMO bekend gemaakt.

Eerder groeide bekendheid en voorkeur voor informeel

Eerdere onderzoeken vonden plaats in 2007 en 2012. Hoofden van juridische afdelingen van gemeenten vulden een digitale enquête in. Uit de vorige ronde bleek dat bekendheid en kennis op het gebied van mediation toeneemt. En dat gemeenten conflicten met burgers bij voorkeur informeel oplossen, in plaats van juridisch.

Accent op verbinding

In het lopende onderzoek wordt gevraagd naar het gebruik van mediation om de stand van zaken te kunnen vergelijken met eerdere onderzoeken. Daarnaast verdiept het onderzoek zich onder andere in acceptatie van mediation door inwoners. Het onderzoek kijkt ook naar onderliggende overtuigingen, mentale modellen en de cultuur van de organisatie. Het accent ligt op het leggen van verbindingen met de burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Hoofdvraag

De hoofdvraag van het onderzoek is: Wat is de stand van mediation en mediation-vaardigheden bij gemeenten anno 2017?
In het onderzoek is de aandacht gericht op:

Conflictwerk voor overheidsmediation

 • De conflicten tussen gemeente en inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen;
 • De conflicten tussen medewerkers van de gemeente;
 • De conflicten tussen de gemeente als werkgever en medewerkers;
 • De conflicten tussen de gemeente en andere bestuursorganen.

Deelvragen

De volgende deelvragen worden beantwoord:

 • Wat is de visie op conflictmanagement en welke ambitie heeft de gemeente ten aanzien van de toepassing van mediation en mediationvaardigheden?
 • In hoeverre wordt mediation en worden mediationvaardigheden toegepast?
 • Op welke wijze vindt toepassing plaats in de keten van rechtsbescherming?
 • Wat zijn de ervaringen met toepassing van mediation en mediationvaardigheden?
 • In hoeverre wordt beleidsmediation toegepast?
 • Op welke wijze vindt toepassing plaats van beleidsmediation in de fase van beleidsvoorbereiding en –uitvoering?
 • Welke knelpunten worden ervaren en wat zijn mogelijke oplossingen?
 • Wat zijn overeenkomsten en verschillen met de uitkomsten van het onderzoek in 2007 en 2012?
 • Is er sprake van een trendmatige ontwikkeling en zo ja, welke?
 • Tot welke conclusies leiden de uitkomsten en tot welke aanbevelingen aan de opdrachtgevers?

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Wilt u meer weten over de inzet van overheidsmediation?

Bel mij Stuur een mail