Arbeidsmediation in Friesland,

Heeft u een conflict met uw werkgever?

Een conflict met de werkgever kan erg vervelend zijn. Een conflict met de werkgever kan zelfs tot gevolg hebben dat mensen ziek worden en zich ziek melden. Veel medewerkers van organisaties hebben weleens te maken gehad met een conflict tussen werkgever en werknemer. Dat is ook geen wonder. Een groot deel van onze tijd spenderen we op het werk. We kiezen onze collega’s en leidinggevenden niet zelf en hebben vaak te maken met hoge werkdruk. Daarnaast blijft duidelijk en prettig communiceren voor velen een grote uitdaging. Allicht dat er hier en daar weleens een wat mis gaat. Een conflict met de werkgever zit in een klein hoekje.

Stel een vraag Ik wil een afspraak

Oorzaken conflict werkgever en werknemer

Een conflict tussen werkgever en werknemer kan allerlei oorzaken hebben. Een reorganisatie bijvoorbeeld. Of als er bij re-integratie niet genoeg aandacht is voor het re-integratieproces, kan dit ook leiden tot een arbeidsconflict met de werkgever.

Verstoorde arbeidsrelatie

Maar ook niet betalen van loon of ontslag op staande voet kunnen een arbeidsconflict veroorzaken. En een  arbeidsconflict met de werkgever kan ook veroorzaakt worden door  disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie.

conflict werkgever werknemer

Conflict werkgever – werknemer? Kies voor Conflictwerk..

Wat te doen bij een arbeidsconflict met werkgever

Of een dreigend conflict uitmondt in een conflict is afhankelijk van de betrokkenen. Hoe gaat u met de situatie om? Het is belangrijk om lastige situaties zo snel mogelijk te bespreken. Bespreken. Dus niet appen of mailen. Dat zorgt doorgaans voor nog meer onduidelijkheid, verkeerde interpretaties en frustratie. Als het conflict met de werkgever uit de hand loopt, kan dit er uiteindelijk toe leiden dat werknemers zich ziek melden.

Ziek of conflict? Of beiden?

En wat was er eerst? Moest werknemer zich ziek melden door het conflict met de werkgever of ontstond het conflict met werkgever door het ziek melden van werknemer?

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Werknemer en werkgever hebben beiden een verantwoordelijkheid zich in te spannen voor een goed relatieherstel en werkhervatting. Als u samen dit gesprek niet (meer) kunt voeren, schakel dan Conflictwerk in.

Conflictwerk begeleidt het conflictgesprek. Bel 06 - 55 05 13 14 of

Stuur een e-mail