Arbeidsmediation in Friesland,

Hoe beoordeel je of er een conflict is?

In mijn vorige blog, Functioneert jouw team goed?  heb ik een aantal vormen van conflictgedrag beschreven. Heel kort: aanvallen / verdedigen /vertragen. Kunnen we dan nu eenvoudig signalen herkennen? Of is er meer nodig voor het daadwerkelijk herkennen van een conflict?

Herkennen van signalen van een onzichtbaar conflict

Het herkennen van de hierboven genoemde conflictsignalen vraagt communicatief bewustzijn en scherpe waarneming. Niet ieder signaal, zoals roddelen of weerstand wijst namelijk op een conflict. Het gaat er nu om betekenis te geven aan die mogelijke signalen. En om betekenis te geven aan het pakket aan signalen dat je verzameld hebt. Hiervoor kunnen de volgende vijf tips behulpzaam zijn:

5 tips om conflictsignalen te kunnen beoordelen

 1. Wees communicatief bewust
  Herkennen van signalen vraagt dat je de context kunt lezen. Niet ieder signaal / gedrag, zoals in mijn vorige blog beschreven, heeft immers altijd dezelfde betekenis. Wat de betekenis is en zou kunnen zijn is afhankelijk van bijvoorbeeld: situatie, persoon en timing. Je moet dus altijd het gedrag interpreteren in de omgeving waar het plaatsvindt. Dat is ook het lastige van communicatie. Het is dynamisch en nooit hetzelfde. Je hiervan bewust zijn is een eerste vereiste.
 2. Wees neutraal
  Als je onderdeel bent van een organisatie is het lastig compleet objectief te zijn. Iedere medewerker heeft zijn of haar voorkeuren en ervaringen. Probeer toch zo neutraal mogelijk te zijn door bijvoorbeeld geschiedenis en oordelen even ter zijde te leggen.
 3. Gebruik je gevoel
  Vervolgens is het belangrijk om gebruik te maken van je gevoel. Hoe voelt het contact tussen medewerkers? Is er iets veranderd?
 4. Neem tijd voor observatie en gesprek
  Observeer, kijk en luister goed hoe gesprekken en overleggen plaatsvinden en hoe deze verlopen. Wat valt je op? Praat met mensen en vraag door. Luister actief. En stimuleer mensen te vertellen wat hen bezig houdt. Kom je ongenoegen en klagen tegen? Onderzoek dan nieuwsgierig de achtergronden. Stel je oordeel uit. Zo verzamel je informatie op basis waarvan je een inschatting kunt maken.
 5. Bespreek je bevindingen
  Het kan behulpzaam zijn om je bevindingen te bespreken met iemand van buiten je werkomgeving. Als je vertelt wat jouw beeld is, kan een ander je wijzen op opvallende, onlogische of ontbrekende onderdelen in je verhaal. Maak neutrale notities, gebaseerd op je waarneming.

Waarom is het van belang zo precies te omschrijven wat je waarneemt?

Je kunt dan de situatie beter bespreken met betrokkenen. En zonder oordeel checken. Ik zie dat en dat. Klopt dat? Dat kan een begin zijn van een aanpak van het conflict.

Is dit een conflict?

www.freepik.com / Designed by Alekksall

Waarom is het in het belang van de organisatie om een beginnend conflict te herkennen?

Voorkomen bedrijfsschade
Onzichtbare conflicten ondermijnen de samenwerking in je organisatie en hebben nadelige effecten op productie, dienstverlening en bedrijfsprocessen. Dat is schade. Schade wil je niet in je bedrijf. Als je de schade zichtbaar kunt maken, kun je er iets aan doen. Daarnaast gaan sluimerende conflicten ten koste van het werkplezier. Direct aanpakken kan de sfeer herstellen.

Hersteld conflict = betere samenwerking
Gerepareerde conflicten dragen bij aan een betere samenwerking, bedrijfscultuur en bedrijfsresultaten. Een organisatie die sluimerende conflicten op een goede manier aanpakt toont zich resultaatgericht en communicatief bewust. En is naar alle waarschijnlijkheid eerder een succesvol bedrijf en een prettige plek om te werken.

Herken je zaken?
Zit je zelf in een lastige situatie? Vermoed je dat er meer aan de hand is dan het op het eerste gezicht lijkt? En wil je daar iets aan doen? Onderneem dan actie. Neem ook gerust vrijblijvend contact met mij op om te overleggen over de situatie. Bel 06 – 55 05 13 14 of stuur een mailtje info@conflictwerk.nl

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Keertje vrijblijvend verder praten?

Of stuur een mail Bel direct