Arbeidsmediation in Friesland,

Ik denk dat de andere partij niet wil. Wat kan ik doen?

Hulp gevraagd bij conflictMediation vraagt vrijwillige deelname van alle betrokken partijen. Soms denken mensen dat de ander ‘wel niet zal willen’. Dit klopt niet altijd. Vraag het de ander, persoonlijk contact werkt vaak het best. Werkt dit niet of wilt u dat niet, dan kunt u ook per brief of e-mail mediation voorstellen. Vind u dat lastig, schakel dan een onafhankelijke derde in, die voor u de mogelijkheden voor mediation onderzoekt. U kunt dit vragen aan een collega, een vriend, het Juridisch Loket of een andere dienstverlener. Conflictwerk kan ook iets voor u betekenen.

Andere rol

U kunt mij inschakelen in de voorbereiding op mediation. Bijvoorbeeld om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn of om een gesprek te voeren met de andere partij. Wilt u daarna overgaan tot mediation, dan verwijs ik u door naar een onafhankelijke collega. Een rol in de voorbereiding is namelijk anders dan de rol van mediator. Door deze scheiding bewaren we als mediator onze neutraliteit.