Arbeidsmediation in Friesland,

Is mediation vooral voor slimmeriken?

In zes jaar tijd is de inzet van Mediation met slechts met 2 % gegroeid. Is mediation slechts voor “a happy Smart few?”, zoals uit recent onderzoek blijkt of besteedt het werkveld onvoldoende aandacht aan haar profilering en is het een marketing-communicatie kwestie?

De Nederlandse Mediation Vereniging (NMV) heeft een onderzoek laten uitvoeren naar Nederlanders en Mediation. Zij deed dit omdat de beroepsvereniging 15 jaar bestaat. Dit werd half juni landelijk gevierd met een week van de mediation. In het hele land organiseerde mediators activiteiten om mediation onder de aandacht te brengen. Er waren ruim 250 acties. Conflictwerk was actief aan de Emmakade in Leeuwarden.

Het onderzoek

1000 mensen vulden dit jaar een online vragenlijst in. Ruigrok Netpanel deed het onderzoek. De steekproef is representatief. Enkele  conclusies:

 • 1 op de 10 Nederlanders noemt mediation spontaan als hulp bij geschillen.
 • De helft van de Nederlanders is inhoudelijk bekend met mediation,

  Lampje van Willy Wortel

 • Een kwart van de Nederlanders wel eens van mediation gehoord, maar weet niet wat het precies is. 30% heeft er nog nooit van gehoord.
 • de top 3 waarvoor mensen mediation in zetten of zouden inzetten is
  • relaties
  • buren
  • problemen op het werk
 •  hoger opgeleiden zijn bekender met mediation, waarderen mediation meer en zetten het vaker in dan mensen met een lager opleidingsniveau.

De meest genoemde voordelen van mediation zijn minder schade aan relaties (61%) en minder kosten dan een rechtsgang (56%). Een derde van de ondervraagden is geneigd om bij een conflict naar de rechter te stappen. Net iets meer mensen (38%) zouden eerder voor mediation kiezen.

Onderzoek Nederlanders en Mediation 2017

Het vorige onderzoek van de NMV dateert van 2010. De stand van Mediation in Nederland door Stratus 2011. Deze onderzoeken zijn niet 1 op 1 vergelijkbaar. Ze hebben een andere focus.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren