Arbeidsmediation in Friesland,

Mediation bij ontslag

Denkt u aan mediation bij ontslag? Dat kan verschillende aanleidingen hebben. Is er sprake van een ontslag op staande voet? Of een een kwestie die al jaren speelt? Is het ontslag aangezegd of dreigt het ontslag, hangt het in de lucht, omdat partijen er samen niet uit lijken komen?

Bij dit soort lastige kwesties is mediation altijd een goede zet. In de mediation kunnen deelnemers hun verhaal kwijt en zonder directe consequenties mogelijkheden onderzoeken. De mediator geeft ruimte voor verschillende kanten van het verhaal en gaat op zoek naar de gemeenschappelijke belangen en afzonderlijke wensen. Dit kan ertoe leiden dat moeilijkheden oplossen of dat partijen het er toch over eens worden dat ze het niet eens worden. In dat laatste geval is uit elkaar gaan het resultaat. Maar ook als wegen scheiden is het prettig om dit op een voor alle betrokkenen acceptabele manier te organiseren. En dat kan vaker dan we denken. Wat nodig is, is dat we de tijd nemen elkaar te horen. Em elkaars zorgen en belangen. Mediation kan daarbij helpen, zodat u weer verder kunt.

 

Mediation bij ontslag snel inzetten

Mediation bij ontslag of dreigend ontslag Conflictwerk Colette Govaars

Bel Colette Govaars voor een oriënterend gesprek 06 -55 05 13 14.

Spelen er problemen tussen werkgever en werknemer? En duurt dit al even? Komt u er samen niet uit? Of is het moeilijk het gesprek aan te gaan of voort te zetten? Over het algemeen is het raadzaam om niet te lang te wachten met mediation. Als er gedoe is en u doet er niets aan, wordt het meestal erger.

Als u snel bent met mediation, is er vaak meer te repareren en kost dat minder tijd en inspanning.

Colette Govaars van Conflictwerk is MfN-gekwalificeerd mediator, gespecialiseerd in arbeidsmediations. Zij heeft een prettige persoonlijke stijl en helpt u graag met elkaar in gesprek in ontslag of dreigende ontslagzaken.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Direct een offerte aanvragen?

Offerte aanvragen Eerst meer informatie?