Arbeidsmediation in Friesland,

Mediation bij transitievergoeding of ontslagvergoeding

Als een werkgever een werknemer wil ontslaan of als de organisatie het contract niet verlengt, moet de werkgever een transitievergoeding betalen, als medewerker minstens twee jaar in dienst is. Dat is dus bij onvrijwillig ontslag. Maar ook als werknemer ontslag neemt na ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgever. Voor de hoogte van deze vergoeding zijn wettelijke regels. Maar werkgever en werknemer kunnen hiervan afwijken en onderhandelen over de hoogte van de ontslagvergoeding. En ook over de lengte van de opzegtermijn.

Transitievergoeding en opzegtermijn

Dit zijn twee belangrijke onderdelen die aan de orde komen kunnen in een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst gebruikt u bij een ontslag in overleg, een ontslag met wederzijds goedvinden.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden is best het een en ander te bespreken en onderhandelen. Werkgever en werknemer hebben verschillende belangen, daardoor is het gesprek hierover niet altijd vanzelfsprekend. Zeker niet als het uit elkaar gaan een problematische achtergrond heeft, wat veel voorkomt. Het bespreken van het ontslag en dit onderhandelen kunt u doen onder begeleiding van een arbeidsmediator. Een arbeidsmediator is gespecialiseerd in arbeidsrelaties, herstel van arbeidsrelaties en problemen bij of beëindiging van arbeidsrelaties.en arbeidsmediator structureert het gesprek, zorgt dat uw belangen in beeld komen en begeleidt u naar duurzame afspraken. Colette Govaars van Conflictwerk is MfN-erkend mediator en gespecialiseerd in arbeidsmediations. Zij heeft een prettige, toegankelijke en betrokken stijl en ervaring met arbeidsmediations.

Stel een vraag Ik wil een afspraak

 

Starten met afzonderlijke gesprekken

Het is belangrijk dat betrokkenen instemmen met de mediation en bereid zijn te werken aan een voor betrokkenen acceptabel resultaat. Als u start met de mediation, zijn er eerst afzonderlijke gesprekken met partijen. Vervolgens nemen deelnemers deel aan een of meer bemiddelingsgesprekken. De mediator geeft partijen ruimte om hun verhaal te doen, belangen kenbaar te maken en geeft ruimte om te horen wat de ander te vertellen heeft. Als u begrip heeft voor elkaar, komt u eerder tot een acceptabele en duurzame overeenkomst.

Juridisch bindend

Een vaststellingsovereenkomst heeft juridische bindingskracht. Daarom is het belangrijk dat u de overeenkomst juridisch laat nakijken, voordat u de overeenkomst tekent. Conflictwerk kan u daarvoor juristen aanreiken, als u dat wilt.

Gratis kennismakingsgesprek

Conflictwerk biedt u snelle, resultaatgerichte arbeidsmediation tegen betaalbare tarieven. Desgewenst ontvangt u een heldere offerte, alvorens u besluit u door Conflictwerk te laten begeleiden. Ook een gratis kennismakingsgesprek behoort tot de mogelijkheden.

Direct een offerte aanvragen?

Eerst meer informatie? Direct offerte