Arbeidsmediation in Friesland,

Levert mediation altijd een oplossing?

Mediation kan een concrete oplossing voor problemen geven, bijvoorbeeld doordat er beter begrip is voor elkaars belangen, doordat er informatie is uitgewisseld of doordat miscommunicatie is verholpen. Vaak kunnen betrokkenen weer goed met elkaar praten en kunnen zij gesprekken en samenwerking voortzetten zonder de mediator. Soms blijkt ook dat er behoefte is aan vervolginterventies, zoals bijvoorbeeld een training of coaching.

Uitkomst

Betrokkenen bepalen de uitkomst van de mediation. Niet iedere mediation levert een oplossing. Soms lukt het niet. Bijvoorbeeld als partijen te ver uit elkaar staan, als de onderliggende uitgangspunten of waarden en normen te verschillend zijn of als het conflict al te lang loopt of te ernstig geëscaleerd is. Overleg met Conflictwerk als u twijfelt of er mogelijkheden zijn. Conflictwerk kan u ook helpen bij het onderzoeken van mogelijkheden, naast mediation.

Afsluiten en verder

Als de mediation is afgerond, kunt u de zaak afsluiten.
Gaat u samen verder? Dan neemt arbeidsproductiviteit en werkplezier doorgaans weer toe.
Het kan ook zijn dat partijen besluiten de samenwerking te beëindigen. Dan is de mediation erop gericht dat dit met wederzijds respect gebeurt. U maakt afspraken, rekening houdend met elkaars belangen. Na deze afronding kunnen beide partijen zich richten op een nieuwe koers.

Twijfelt u eraan of mediation de oplossing is? Neem contact op. Dan nemen we de mogelijkheden door.

Bel mij Mail mij