Arbeidsmediation in Friesland,

Mediation bij de overheid

Overheden maken steeds vaker gebruik van mediation. U werkt aan uw communicatie met inwoners en klanten. U neemt uw organisatie, medewerkers en partners serieus. Tenminste dat is de bedoeling. Toch kunnen er ook binnen overheden, waar de werkdruk vaak hoog is, allerlei kwesties en communicatie- of samenwerkingsproblemen voorkomen. Dit is op zich niet het grootste probleem. Waar gewerkt wordt, kunnen strubbelingen en belangentegenstellingen ontstaan. De vraag is “Hoe gaat u hier mee om?” Overheden hebben een voorbeeldfunctie in de samenleving. Het is belangrijk dat u problemen tussen mensen snel en adequaat aanpakt.

mediator voor mediation bij overheid

Neem contact op voor vrijblijvend overleg. 06 – 55 05 13 14

Dus heeft u problemen met een medewerker, een leidinggevende, tussen medewerkers of collega’s, met teams of samenwerkingspartners? Is er sprake van (langdurig) ziekteverzuim door verstoorde arbeidsrelatie? Of wilt u dit juist voorkomen?

Dan is het verstandig om Conflictwerk tijdig in te zetten. Belt u gerust voor een vrijblijvende oriëntatie. Dan bespreken we de mogelijkheden.

Wilt u hier meer over weten?

Stel een vraag Bel mij