Arbeidsmediation in Friesland,

Mediation in de gezondheidszorg

Werkt u in de zorg en heeft u te maken met (ernstige) communicatieproblemen of een dreigend conflict? En wilt u dit niet laten escaleren? Dan bent u hier bij Conflictwerk aan het juiste adres.

Professionals bieden kwaliteit en veiligheid

U en uw organisatie bieden hoogwaardige kwaliteit van zorg. Kwaliteit, veiligheid en effectieve patiënten- of cliëntenzorg staan centraal. Professionals in de zorg voelen zich sterk verantwoordelijk voor hun cliënten of patiënten en doen wat zij moeten doen. En vaak meer.

Psycho-sociale arbeidsbelasting stijgt

Het is niet altijd eenvoudig om in het huidige zorglandschap optimale zorg te leveren. De psycho-sociale arbeidsbelasting, waaronder stress en werkdruk nemen toe. We hebben te maken met vergrijzing, maar ook met bezuinigingen, reorganisaties, nieuwe wetgeving, nieuwe ontwikkelingen en technologieën, andere organisatie- samenwerkingsvormen, waarbij partijen, naast een gezamenlijk belang vaak ook uiteenlopende belangen hebben.

Veranderende rollen

Daarbij komt dat de samenleving en de rol van zorgconsument en zorgleverancier verandert. Zorgconsumenten willen meer meedenken, -praten en -beslissen over hun situatie en behandeling en daarmee veranderen de rollen die professionals en patiënten tegenover elkaar vervullen. Professionals in de gezondheidszorg hebben daarnaast veel te maken met

gevoelens van cliënten en hebben in het werk vaak minder aandacht voor eigen emoties. In een conflictsituatie spelen emoties vaak wel een rol.

Gevolgen van conflict

Logisch dat in dit dynamische en veeleisende landschap soms communicatieproblemen en conflicten ontstaan. Niet alle conflicten worden echter als zodanig herkend. Wel worden concrete problemen gezien, maar niet altijd de koppeling met conflict. Deze concrete problemen kunnen zijn: fouten in behandeling, ziekteverzuim of conflictgerelateerd (arbeids)verzuim, onvrede, ongemotiveerde medewerkers, moeizame communicatie en slechte sfeer in een team, groepsvorming, functioneringsproblemen, beëindiging van samenwerkingsrelaties en ontslag.

Communicatie effect op kwaliteit van zorg

Een professional in de zorg heeft een pittig beroep. Als professional heeft u te maken met veel verschillende “partijen”: cliënten of patiënten, collega-zorgverleners, management of directie, ouders, belangenbehartigers, bestuurders, andere zorgaanbieders. Ieder heeft zijn eigen beeld, plan en verwachtingen. Goede samenwerking en communicatie draagt bij aan goede kwaliteit van zorg. Maar verschillen en gebrek aan communicatie kunnen ook tot misverstanden en meningsverschillen leiden.

Aandacht voor communicatie

Om professioneel te kunnen blijven is aandacht voor communicatie erg belangrijk. De kwaliteit van de onderlinge communicatie heeft effect op de kwaliteit van de zorg. Daarom is het ook goed om bij lichte verstoringen in de communicatie alert te zijn en in te grijpen. Hoe heeft u dat geregeld? U kunt natuurlijk zelf preventief veel doen. Denk aan:

 • een goede interne communicatiestructuur en afspraken;
 • training en coaching op communicatievaardigheden;
 • zorgen voor een cultuur waarin feedback geven gewaardeerd wordt;
 • hanteren van een conflictprotocol;
 • interne aanspreekpunten (conflictcoach, P&O-adviseur, klachtenfunctionaris, ombudsman) vroegtijdig betrekken, bij communicatieproblemen.

Levert dit in een situatie niet voldoende op of heeft uw organisatie (nog) minder aandacht voor deze onderdelen, dan kan een externe mediator u begeleiden bij het vlottrekken van moeizame communicatie of bij conflictsituaties.

Conflictwerk is uw mediator in de regio Friesland / Noord Nederland. MfN-geregistreerd en gespecialiseerd in samenwerking op de werkvloer en arbeidsconflicten. Conflictwerk is inzetbaar in de verpleging, verzorging en thuiszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, kinderopvang, ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, huisartsenzorg, tandartspraktijken, paramedische zorg, jeugdzorg en ambulancediensten.

Wat doet Conflictwerk?

Conflictwerk helpt u om het moeizame gesprek toch mogelijk te maken. En soepeler te maken. Dit doe ik door als onafhankelijk bemiddelaar de moeizame of verstoorde communicatie te analyseren en betrokkenen te helpen spanningen te ontrafelen en samenwerking te verbeteren. Ik begeleid de gesprekken en bewaak het proces. Ik zorg ervoor dat we op tafel krijgen waar het conflict werkelijk over gaat en inventariseer de wensen en belangen. Partijen beslissen hoe zij verder willen.

Vaak is er bij werkvloer of arbeidsconflicten sprake van miscommunicatie, tegengestelde beelden en gebrek aan vertrouwen. Dit zorgt voor wederzijds onbegrip. Samen met partijen werk ik aan een verbetering van deze onderdelen. De belangen van partijen en de relatie staat daarbij centraal. Als de relatie verbetert, kunnen betrokkenen het conflict doorgaans met elkaar oplossen.

Wat zijn uitgangspunten?

Mediation is vertrouwelijk. Hier tekent u voor in de mediation-overeenkomst. Dat betekent dat de inhoud van de gesprekken alleen bekend is en blijft onder de deelnemers. En dat blijft zo, is de afspraak. De mediation is ook vrijwillig. Dat betekent dat partijen zelf willen deelnemen. Niemand kan en mag gedwongen worden aan de mediation deel te nemen.

Wat zijn voordelen van mediation?

 • mediation is meestal goedkoper dan een juridische procedure;
 • met mediation kunt u verschillende problemen in één keer aanpakken;
 • een mediation traject verloopt meestal sneller dan een juridische procedure;
 • door een mediationtraject te starten, werkt u actief en toekomstgericht aan een oplossing van een situatie, waaronder u erger voorkomt;

Wanneer is mediation geschikt?

 • als u zelf regie wilt houden op het proces;
 • als u de relatie goed wilt houden of op een nette en respectvolle manier wilt beëindigen;
 • als u een passende toekomstgerichte oplossing zoekt voor een meervoudig, niet perse of alleen juridisch probleem;
 • als u open staat voor overleg en onderhandeling;
 • als u wilt voorkomen dat een beginnend conflict escaleert tot een juridisch gevecht.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Direct offerte aanvragen?

Offerte Stel een vraag