Arbeidsmediation in Friesland,

Mediation in maatschap, bestuur of andere organisatie- of rechtsvorm

Werkte u eerder prettig samen? Maar verloopt de samenwerking de laatste tijd moeizaam?
Dat kan gebeuren. In de beste families. Maar in uw maatschap of bestuur kunt u dat niet gebruiken. De gevolgen zijn groot. En hoewel u er misschien alleen niet uit komt, hoeft dat niet zo te blijven.

Mindere jaren

Het komt voor dat mensen na een enthousiaste en succesvolle start, mindere jaren in de samenwerking ervaren. Bijvoorbeeld doordat u anders denkt over beleidsontwikkeling, doordat de werkverdeling scheef is gegroeid of doordat een van de partners overheerst. Misschien is er een wisseling of uitbreiding van partners geweest. Dit kan ook het evenwicht in uw maatschap, team of bestuur beïnvloeden. Of er is sprake van disfunctioneren.
Als het lange tijd goed is gegaan, ervaren professionals het soms als lastig om elkaar op gedrag aan te spreken. Hierdoor kan vertrouwen afnemen, irritaties toenemen en gaat u elkaar liever uit de weg.

Onderlinge communicatie

Met behulp van mediation kunt u in een veilige setting onderzoeken wat er precies met uw onderlinge communicatie aan de hand is. De mediator geeft ruimte aan alle relevante betrokkenen. Verschillende belangen komen op tafel. U krijgt inzicht in wat de ander beweegt. Daarbij richten we ons op toekomstige mogelijkheden in de samenwerking. Conflictwerk richt zich niet puur op de actuele kwestie, maar vooral op relatieherstel. Als het gesprek weer op gang komt, kunt u bijvoorbeeld uw visie bespreken en uw gezamenlijke doelstellingen.