Arbeidsmediation in Friesland,

MfN werkt aan kwaliteit mediationberoep

Strengere eisen mediators zorgen voor daling beroepsgroep met ruim 30%

Sinds de invoering van de strengere kwaliteitseisen van de beroepsvereniging voor mediation staan er minder mediators ingeschreven in het MfN-kwaliteitsregister. Tussen 2002 en 2011 telde het register tussen de 4000 en 5000 inschrijvingen. Dat is een terugloop van 25% tot 40%, gemiddeld grofweg een derde. De laatste vijf jaar is het aantal inschrijvingen in het register vrij stabiel rond de 3000.

MfN-Mediationregister

In 2012 zijn kwaliteitseisen verhoogd, zoals zwaardere toetreding tot het register (basisopleiding en assessment) en driejaarlijkse onderhoudseisen (minimaal aantal mediations, voldoen aan permanente educatie, bijscholing en intervisie) en peer review.

Kwaliteit mediation vergroten

Deze ontwikkeling is onderdeel van beleid van de Mediationfederatie Nederland om kwaliteit van de beroepsgroep te vergroten. Daarnaast richt de MfN zich samen met onder andere de Nederlandse mediatorsvereniging (NMV) op het vergroten van de bekendheid van het beroep.

Positie mediation groeit

Een aantal ontwikkelingen zou erop kunnen wijzen dat mediation de laatste jaren een stevigere positie krijgt in de samenleving:

  • Mediation is ingevoerd in het strafrecht;
  • Mediation is onderdeel van het standaard aanbod van arbo-pakketten;
  • Mediation is gangbare aanpak bij familiezaken;
  • Veel overheden kiezen voor informele aanpak voor klacht, conflict en bezwaar;
  • Mediation is onderdeel van voorwaarden van rechtsbijstandsverzekeringen;
  • Veel organisaties kennen inmiddels interne mediators;
  • Mediationclausules worden opgenomen in algemene voorwaarden en overeenkomsten.

Bron: Het MfN-register: een kwaliteitkeurmerk, door Judith Emaus en Joska Cazander, artikel in Tijdschrift voor Conflicthantering, jaargang 12, 2017, nummer 3.

Bewaren

Zoekt u een MfN-geregistreerd mediator?

Bel mij Stuur een mail