Arbeidsmediation in Friesland,

Regeerakkoord 2017-2012: sneller ontslag & betere vergoeding

close-up vrouw -denkt

De coalitiepartijen willen de Wet werk en zekerheid (Wzw) aanpassen. Dit staat in het regeerakkoord wat op 10 oktober werd gepresenteerd. Deze aanpassingen zullen linksom of rechtsom gevolgen hebben voor de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer en voor posities en onderhandelingen in een (arbeids)mediation. Voor zowel werkgever als werknemer is het waardevol om de nieuwe regels te kennen.

Ontslag eenvoudiger – vergoeding hoger

Zo is het de bedoeling dat ontslag weer eenvoudiger wordt voor werkgevers. Het wordt weer mogelijk het ontslag te baseren op een combinatie van redenen. Dat kan nu niet. Nu kiest de werkgever een reden, een grond, die hij of zij maximaal moet onderbouwen. Daartegenover staat dat de werknemer bij de nieuwe plannen meer en eerder kans maakt op vergoedingen. De rechter kan meer vergoeding toekennen. En eerder. Iedere werknemer heeft recht op transitievergoeding bij ontslag. Tot nu toe gold dat alleen voor werknemers met een dienstverband langer dan 2 jaar.

Lastenverlichting voor kleine werkgevers en MKB

Ook is het de bedoeling dat de lasten voor kleine werkgevers lichter worden. Werkgevers moeten werknemers twee jaar lang loon doorbetalen bij ziekte en helpen bij re-integratie. Die loondoorbetalingsverplichting wordt voor bedrijven tot 25 medewerkers mogelijk ingekort tot 1 jaar. Werknemers krijgen dan het tweede ziektejaar hun inkomen van het UWV. Daarnaast krijgen MKB-bedrijven compensatie van de overheid als zij door bedrijfsbeëindiging werknemers een transitievergoeding moeten betalen en compensatie bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid.

Werkgevers en werknemers mogen weer voor een periode van 3 jaar opeenvolgende contracten afsluiten, voordat werknemer een vast contract krijgt. Dat is nu 2 jaar. En de proeftijd wordt iets verruimd.

Meer weten?

Wilt u meer weten over uw arbeidsrechtelijke positie? Raadpleeg dan een arbeidsjurist. Ik breng u graag in contact met een collega uit mijn netwerk. Wilt u een gespreksbegeleider bij een gesprek over de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer? Belt u mij dan om de situatie door te nemen of vraag vrijblijvend een offerte aan.

 

Bewaren

Vrijblijvend verder praten?

Of stuur een mail Bel mij