Arbeidsmediation in Friesland,

Spreekuurrechter: mooie aanvulling op mediation?

U wilt met elkaar in gesprek, maar ook het juridisch oordeel van de rechter? Dat kan in Noord-Nederland.

Experiment spreekuurrechter in het Noorden

In de Noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe loopt momenteel een experiment met de spreekuurrechter. Particulieren en ondernemers kunnen voor een paar tientjes een rechter snel om een oordeel vragen. Als zij dat beiden willen. De rechter luistert naar beide partijen, die alle ruimte krijgen om hun verhaal te doen. Als het nodig is, komt de rechter op locatie. De spreekuurrechter behandelt burenkwesties, arbeidszaken en schadegevallen.

Bindend oordeel

De spreekuurrechter heeft inmiddels tientallen zaken uit het hele land over uiteenlopende onderwerpen behandeld. Het grootste deel eindigde in een schikking, die in een proces-verbaal, dus met bindend oordeel, werd vastgelegd.

Rechtspraak toegankelijker maken

Ton Lennaerts Initiatiefnemer Spreekuurrechter

Rechter en onderzoeker Ton Lennaerts bedacht het initiatief, omdat huidige

procedures voornamelijk schriftelijk verlopen en door partijen als hoogdrempelig, formeel, afstandelijk, riskant, onbegrijpelijk, traag en kostbaar worden ervaren.

Het doel van de proef is om te onderzoeken hoe de rechtspraak laagdrempeliger, sneller en minder duur te maken. In september 2017 loopt het experiment een jaar. Dan is de evaluatie.

Aanvulling op mediation en buurtbemiddeling

De spreekuurrechter is een bruikbare aanvulling op buurtbemiddeling voor die gevallen, waar betrokkenen met elkaar in gesprek zijn, maar ook over de juridische status van een kwestie uitspraak willen hebben.

Meer lezen over spreekuurrechter?

Artikel Leeuwarder Courant: Op spreekuur bij de rechter (april 2017)

Informatie van Raad voor de Rechtspraak

Casus aanmelden?

Wilt u samen naar de spreekuurrechter? Conflictwerk kan u daarbij helpen.
Bel Conflictwerk  of stuur een mail.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Wilt u een situatie vrijblijvend bespreken?

Bel mij Stuur een mail