Mediation is overal

De Vrije Universiteit Amsterdam heeft een leerstoel Mediation en organiseerde donderdag de eerste Academische Mediationpitch. Aan deze rechtenfaculteit en universiteit is door deze bijzondere leerstoel aandacht voor andere vormen van geschilbeslechting dan een puur Lees meer