Arbeidsmediation in Friesland,

Voorbeeld overheidsmediation

Bezwaar ingetrokken dankzij betere informatie en tegemoetkoming bouwende partij


Een gemeente geeft een bouwbedrijf een vergunning voor uitbreiding met een loods voor de opslag en verkoop van duurzame bouwmaterialen. De buren maken bezwaar. Zij vrezen parkeerproblemen, zijn bang dat de bouw van de loods licht uit hun tuin en woonkamer wegneemt en vrezen overlast van machines en overwaaiend puin. De gemeente wil de kwestie snel oplossen, langdurige procedures voorkomen en stelt voor dat betrokkenen met een mediator praten.
Onder begeleiding van de mediator vertelt het bouwbedrijf wat ze precies van plan is. De buren kunnen alle vragen stellen die zij hebben. Hierdoor krijgen zij een beter beeld van de situatie. Een deel van de bezwaren vervalt door juiste informatie. Bovendien stelt het bouwbedrijf voor de buren tegemoet te komen in de bouw van een serre, mocht de lichtinval inderdaad een probleem blijken. Tot slot spreken partijen af elkaar regelmatig te informeren en betrekken bij de planontwikkeling en uitvoering.

Na een jaar staat de loods. De buren hebben een serre laten plaatsen met een behoorlijke korting dankzij het aangrenzende bouwbedrijf. De relatie is goed. Alle partijen, inclusief de gemeente die hier verder weinig werk van had, zijn tevreden.

Wilt u weten of een bepaalde situatie geschikt is voor mediation?

Bel mij Stuur een mail